כיורי מטבח יחידים

אגן כיורים מייצרת כיורים לפי מידה והתקנה בבית הלקוח ללא חריטת שיש